Slikopleskarstvo STILPLESK-Jan Popovič s.p.

Namen Izjave o zasebnosti Slikopleskarstvo STILPLESK-Jan Popovič s.p. (v nadaljevanju ”Izjava”  je seznanitev uporabnikov storitev Slikopleskarstvo STILPLESK-Jan Popovič s.p.  ter drugih oseb (v nadaljevanju poimenovani tudi: ”posamezniki”) z nameni in podlago obdelave osebnih podatkov s strani družbe  Slikopleskarstvo STILPLESK-Jan Popovič s.p. (v nadaljevanju: “STILPLESK”) ter pravicami posameznikov na tem področju.

Podjetje Slikopleskarstvo STILPLESK-Jan Popovič s.p. ki upravlja spletno trgovino KONOPLA-VITAL (https://konoplja-vital.si), se pri svojem poslovanju zavzema za koretno uporabo osebnih podatkov. V skladu z Zakonom o varovanju osebnih podatkov je podjetje zavezano k varovanju osebnih podatkov uporabnikov spletne trgovine. Vsi posredovani osebni podatki so obravnavani zaupno in so uporabljeni le za namen, zaradi katerega so bili posredovani. Za varnost vaših osebnih podatkov med drugim skrbimo z ustreznimi organizacijskimi ukrepi, postopki dela in naprednimi tehnološkimi rešitvami ter zunanjimi strokovnjaki z namenom čim bolj učinkovite zaščite vaših osebnih podatkov. Pri tem uporabljamo ustrezno stopnjo zaščite in razumne fizične, elektronske in administrativne ukrepe, s katerimi zbrane podatke varujemo pred nenamernim ali nezakonskim uničenjem, izgubo, spreminjanjem, nepooblaščenim razkritjem osebnih podatkov ali pred nepooblaščenim dostopom do osebnih podatkov, ki so bili preneseni, shranjeni ali drugače obdelani.

 Hkrati ta Izjava dodatno pojasnjuje soglasje, ki ste ga podali za obdelavo vaših osebnih podatkov.

Upravljavec osebnih podatkov 

Upravljavec osebnih podatkov, ki se obdelujejo v skladu s to Izjavo, je Slikopleskarstvo STILPLESK-Jan Popovič s.p.s.p. cesta na Lenivec 22,6210 Sežana

Osebni podatki, ki jih zbira Slikopleskarstvo STILPLESK-Jan Popovič s.p.  in namen zbiranja 

 • Če ste le obiskovalec spletne strani, o vas zbiramo podatke le z uporabo piškotkov. Ob vsakem obisku naših spletnih strani se na spletnem strežniku avtomatsko shranjuje dnevniška datoteka spletnega strežnika. Tako zbrane (osebne) podatke zbiramo s pomočjo piškotkov, pri čemer vas bomo pred namestitvijo bolj invazivnih piškotkov vprašali za vašo privolitev, medtem ko lahko določene druge podatke zbiramo že na podlagi naših zakonitih interesov. Tako zbrane (osebne) podatke obdelujemo posebej in jih ne povezujemo z drugimi osebnimi podatki uporabnikov naših spletnih strani ter ne izvajamo nobenega profiliranja vašega nakupnega vedenja.

 • Če ste uporabnik storitev ali naročnik storitev,  ki jih nudi podjetje (npr. kupec naših izdelkov), o vas zbiramo tudi druge osebne podatke, ki jih potrebujemo za izvajanje storitev, ki ste jih naročili. Ti osebni podatki, ki jih potrebujemo za izstavitev računa in dostavo naročila so:  ime in priimek,naslov prebivališča, elektronski naslov, telefonska številka, naslov za dostavo izdelkov, kontaktni podatki za dostavo in telefonska številka, način prevzema in dostave izdelkov,       način plačila ter druge podatke, ki jih uporabniki prostovoljno podajo upravljavcu ob naročilu določenega izdelka ali posredovanju ponudbe oziroma povpraševanja
  Osebne podatke, ki nam jih posredujete za namen dostave izdelkov, obdelujemo izključno za namene dostave izdelkov na vaš naslov. Ti vaši osebnih podatki (npr. ime in priimek, naslov dostave, telefonska številka) se lahko posredujejo ponudnikom prevoza blaga.
 • Če sodelujete v nagradni igri ali se prijavite na e-novice o vas zbiramo podatke o vnosih v spletne obrazce (npr. v okviru nagradnih iger, prijave na e-listo ali vrsta oziroma področje zanimanja za prejemanje oglaševalskih sporočil);

Upravljavec ne zbira in ne obdeluje vaših osebnih podatkov, razen kadar mu vi to omogočite oz. v to privolite, tj. ob naročilu izdelkov, ko se naročite na prejemanje akcij in novosti preko naše e-liste, sodelujete v nagradni igri itd., ali kadar za zbiranje osebnih podatkov obstaja zakonska podlaga ali imamo za obdelavo vaših podatkov zakonite interese. 

Pošiljanje povpraševanja in komunikacija z konoplja-vital.

Če na naše kontaktne naslove, ki so objavljeni na spletna strani (naslov, elektronski naslov, telefonska številka), prejmemo vaše povpraševanje po izdelku, vaše osebne podatke obdelujemo izključno za namene priprave odgovora na vaše povpraševanje, da vas obvestimo, ali je izdelek, po katerem povprašujete, na voljo, za morebitno pripravo in sklenitev pogodbe, za izvajanje sklenjene pogodbe ter da vam odgovorimo na vaše vprašanje.

V ta namen zbiramo zgolj tiste vaše osebne podatke, ki nam jih posredujete na prostovoljen način.

Konoplja-vital e-novičke (e-lista)

Na naši spletni strani ali preko odgovora na prejeto elektronsko sporočilo se lahko naročite tudi na prejemanje konoplja-vital e-novičk  o aktualnih dogodkih ali predavanjih, ki jih organiziramo, o akcijskih ponudbah, novostih in raznih receptih ter nasvetih.

Ti podatki se obdelujejo na podlagi vaše izrecne privolitve, pri čemer lahko privolitev za prejemanje oglasnih sporočil kadarkoli brezplačno prekličete, tako da nam pošljete elektronsko sporočilo na elektronski naslov:i info@konoplja-vital.si Dodatne informacije o vaših pravicah v zvezi z neposrednim trženjem so vam na voljo v poglavju »Vaše pravice« v nadaljevanju. 

Uporabniki podatkov 

Po potrebi bomo za izvajanje določenih del, ki prispevajo k našim storitvam, pooblastili druga podjetja in posameznike.  V takem primeru lahko podjetje posreduje osebne podatke tudi takšnim skrbno izbranim zunanjim obdelovalcem, ki bodo s podjetjem sklenili pogodbo o obdelavi osebnih podatkov oziroma vsebinsko enak dogovor ali drug zavezujoč dokument (v nadaljevanju: “Pogodba o obdelavi”). Pogodbeni obdelovalci lahko zaupane podatke obdelujejo izključno v našem imenu in v mejah našega pooblastila (v pisni pogodbi oziroma drugem pravnem aktu) ter skladno z nameni, ki so opredeljeni v tej Izjavi. 

Podjetja na podlagi obrazložene zahteve posreduje osebne podatke tudi pristojnim državnim organom, ki imajo za to zakonsko podlago. Slikopleskarstvo STILPLESK-Jan Popovič s.p. se bo npr. odzvala na zahteve sodišč, organov pregona in drugih državnih organov, ki lahko vključujejo tudi državne organe druge države članice EU.

 V okviru zakonskih pristojnosti se vaši osebnih podatki lahko razkrivajo naslednjim uporabnikom podatkov:

–        ponudnikom poštnih storitev, ponudnikom odpremnih storitev in logistično/dostavni službi za namen izvršitve vašega naročila;
–        distributerjem, dobaviteljem blaga in pooblaščenim serviserjem;
–        računovodskemu servisu, odvetniškim pisarnam in drugim ponudnikom pravnega in poslovnega svetovanja;
–        ponudnikom storitev uničenja spisov in nosilcev podatkov;
–        ponudnikom storitev informacijske tehnologije v okviru servisiranja in vzdrževanja programske opreme;
–        administratorju in skrbniku spletne strani;

Zavezujemo se, da niti mi niti drugi uporabniki, vaših osebnih podatkov ne bodo posredovali ali prenesli v tretjo državo izven Evropske unije in/ali Evropskega gospodarskega prostora ali v mednarodno organizacijo brez ustrezne stopnje zaščite.

Obdobje hrambe osebnih podatkov 

Obdobje hrambe podatkov je določeno glede na kategorijo posameznih podatkov. Podatke hranimo največ toliko časa, kolikor je potrebno za dosego namena, zaradi katerega so bili zbrani ali nadalje obdelani oziroma do poteka zastaralnih rokov za izpolnitev obveznosti ali zakonsko predpisanega roka hrambe.

Obračunski podatki in z njimi povezani kontaktni podatki o posameznikih se lahko za namen izpolnjevanja pogodbenih obveznosti hranijo do popolnega plačila storitve oziroma najdlje do poteka zastaralnih rokov v zvezi s posamezno terjatvijo, ki lahko po zakonu znaša od enega do petih let. Računi se hranijo še 10 let po poteku leta, na katerega se račun nanaša v skladu z zakonom, ki ureja davek na dodano vrednost. 

Drugi podatki, ki smo jih pridobili na podlagi vašega soglasja, hranimo za čas trajanja poslovnega razmerja in še 2 leti po prenehanju, razen v kolikor zakon določa daljši rok hrambe. V kolikor posameznik, ki je dal soglasje za obdelavo osebnih podatkov, ni vstopil v poslovno razmerje z nami, njegovo soglasje velja 2 leti od njegove podaje oziroma do njegovega preklica.  

Po poteku obdobja hrambe se podatki zbrišejo, uničijo, blokirajo ali anonimizirajo, če zakon za posamezno vrsto podatkov ne določa drugače.

Vaše pravice

 V zvezi u obdelavo vaših osebnih podatkov na podlagi veljavnih pravnih predpisov vam Slikopleskarstvo STILPLESK-Jan Popovič s.p. zagotavlja sledeče pravice:          

 • pravica do preklica privolitve

Če ste kot posameznik privolili v obdelavo vaših osebnih podatkov (v enega ali več določenih namenov), imate pravico do preklica privolitve. Preklic privolitve ne vpliva na zakonitost obdelave podatkov, ki se je izvajala do njenega preklica.
Vašo privolitev lahko kadarkoli brezplačno prekličete s pisno izjavo, ki se pošlje upravljavcu na elektronski naslov: info@ideo.si. Preklic privolitve za obdelavo vaših osebnih podatkov nima nobenih negativnih posledic ali sankcij. 

 • pravica do dostopa do osebnih podatkov 

Kot posameznik imate od upravljavca pravico dobiti potrditev, ali se podatki v zvezi z vami obdelujejo ali ne. Če je temu tako, imate pravico, da vam omogočimo dostop do vaših osebnih podatkov (tj. vpogled ter njihovo prepisovanje ali kopiranje) ter da vam podamo informacije v zvezi z obdelavo vaših osebnih podatkov (npr. o namenu obdelave, vrsti osebnih podatkov, uporabnikih, katerim so bili ali jim bodo posredovani osebni podatki, predvidenem obdobju hrambe podatkov, o tehničnih in organizacijskih ukrepih za varovanje podatkov, obstoju avtomatiziranega sprejemanja odločitev, vključno z oblikovanjem profilov idr.), 

 • pravica do popravka 

Pravico imate doseči, da brez nepotrebnega odlašanja popravimo netočne osebne podatke v zvezi vami ter ob upoštevanju namenov obdelave, pravico do dopolnitve nepopolnih osebnih podatkov, vključno s predložitvijo dopolnilne izjave. 

 • pravica do izbrisa (»pravica do pozabe«) 

Pravico imate doseči, da brez nepotrebnega odlašanja vaše osebne podatke izbrišemo, kadar velja eden od naslednjih razlogov: 

–           kadar osebni podatki niso več potrebni za namene, za katere so bili zbrani ali kako drugače obdelani,
–          kadar prekličete privolitev, na podlagi katere poteka obdelava, pa za obdelavo ne obstaja nobena druga pravna podlaga,
–          kadar ugovarjate obdelavi podatkov, za njihovo obdelavo pa ne obstajajo nobeni prevladujoči zakoniti razlogi,
–          kadar so bili osebni podatki obdelani nezakonito,
–          kadar je osebne podatke treba izbrisati za izpolnitev pravne obveznosti v skladu s pravom EU ali slovenskim pravnim redom. 

 • pravica do omejitve obdelave 

Pravico imate doseči, da omejimo obdelavo vaših osebnih podatkov, kadar velja eden od naslednjih primerov:

–          kadar oporekate točnosti podatkov, in sicer za obdobje, ki nam omogoča preveriti točnost osebnih podatkov,
–          je obdelava nezakonita, vi pa nasprotuje izbrisu osebnih podatkov ter namesto tega zahtevate omejitev njihove uporabe,
–          vaših osebnih podatkov ne potrebujemo več za namene obdelave, temveč jih vi potrebujete za uveljavljanje, izvajanje ali obrambo pravnih zahtevkov,
–          če ste vložili ugovor v zvezi z obdelavo, ki temelji na zakonitih interesih podjetja, dokler se ne preveri, ali naši zakoniti razlogi prevladajo nad vašimi razlogi.

Kadar je bila obdelava vaših osebnih podatkov omejena v skladu s prejšnjim odstavkom, se taki osebni podatki z izjemo njihovega shranjevanja obdelujejo le z vašo privolitvijo, ali za uveljavljanje, izvajanje ali obrambo pravnih zahtevkov ali zaradi varstva pravic druge fizične ali pravne osebe.

Pred preklicem omejitve obdelave vaših osebnih podatkov smo vas o tem dolžni obvestiti.

 • pravica do prenosljivosti podatkov 

Pravico imate, da prejmete vaše osebne podatke, ki ste nam jih posredovali, v strukturirani, splošno uporabljani in strojno berljivi obliki, in pravico, da te podatke posredujete drugemu upravljavcu, ne da bi vas podjetje pri tem ovirala, kadar obdelava temelji na vaši privolitvi in se obdelava izvaja z avtomatiziranimi sredstvi. Na vašo zahtevo, kadar je to tehnično izvedljivo, se lahko osebni podatki neposredno prenesejo k drugemu upravljavcu. 

 • pravica do ugovora 

Kadar vaše podatke obdelujemo na podlagi zakonitega interesa za namene trženja, lahko taki obdelavi kadar koli ugovarjate.
Vaše osebne podatke prenehamo obdelovati, razen če dokažemo nujne razloge za obdelavo, ki prevladajo nad vašimi interesi, pravicami in svoboščinami, ali za uveljavljanje, izvajanje ali obrambo pravnih zahtevkov. 

 • pravica do vložitve pritožbe v zvezi z obdelovanjem osebnih podatkov 

Če sumite, da pri obdelavi vaših podatkov prihaja do kršitev zakonodaje s področja varstva osebnih podatkov, imate pravico vložiti pritožbo pri Informacijskem pooblaščencu Republike Slovenije, na naslovu Zaloška 59, 1000 Ljubljana, Slovenija, telefonska številka: 00 386 (0)1 230 97 30, elektronski naslov: gp.ip@ip-rs.si.  

Stik 

Na vprašanja o zaupnosti vaših podatkov, načinu zbiranja in obdelave podatkov ali na vaše zahteve za uveljavljanje pravic v zvezi z vašimi podatki, vam bo odgovorila odgovorna oseba pri Slikopleskarstvo STILPLESK-Jan Popovič s.p. na telefonski številki: 051 808 128  ali na elektronskem naslovu:info@konoplja-vital.si

Na vaše zahteve bomo odgovorili brez nepotrebnega odlašanja, najkasneje pa v zakonsko predpisanih rokih.    
Za potrebe zanesljive identifikacije v primeru uveljavljanja pravic v zvezi z osebnimi podatki, lahko od vas zahtevamo dodatne podatke. Če vas kljub temu ne bomo mogli zanesljivo identificirati, bomo morali na žalost vašo zahtevo zavrniti.
 

Slikopleskarstvo STILPLESK-Jan Popovič s.p. si pridržuje pravico do spremembe te Izjave. O spremembi vas bomo seznanili z objavo na uradni spletni strani konoplja-vital.si 30 dni pred pričetkom veljavnosti le-tega. 

Veljavnost 

Ta Pravilnik o zasebnosti je objavljen na spletni strani  www.konoplja-vital.si in začne veljati z 1.12.2020.